cec.ibu.edu.ba
Home

Contact

Adress: Internacionalni Burch Univerzitet

Centar za cijeloživotno učenje

Francuske revolucije bb, Ilidža

71000 Sarajevo

BiH

E-mail: cec@ibu.edu.ba

Telephone: +387 33 944 440 

Partners