Quick Links

Contact

Adress: Internacionalni Burch Univerzitet

Centar za cijeloživotno učenje

Francuske revolucije bb, Ilidža

71000 Sarajevo

BiH

E-mail: [email protected]

Telephone: +387 33 944 440