cec.ibu.edu.ba
Vijesti
25.02.2014. Seminar ''Crash Course in Economy'' održan na Internacionalnom Burč univerzitetu

Veliki broj studenata i akademskog osoblja je prisustvovati seminaru ''Crash Course in Economy'' organizovanom od strane Centra za cjeloživotno učenje i Studentskog poslovnog kluba (BDC)  25. februara. Seminar je realizovan u saradnji sa Nevladinom organizacijom ''Multi'' iz Tuzle.

Mr. Sci. Edin Smajić, Rukovodilac Centra je pozdravio prisutne profesore, studente i goste iz Tuzle. G. Smajić je napravio kraći uvod u seminar koji se sastojao od tri sesije: Osnove ekonomije, Islam i slobodno tržište i Ekonomski problemi BiH.

Direktor Udruženja ''Multi'', Mr. Sci. Admir Čavalić je održao prvu i zadnju sesiju na seminaru. On je objasnio relaciju između oskudnih resursa i ljudskih potreba i ulogu ekonomije u upravljanju ovih relacija. U drugom dijelu je objasnio osnovne razloge ekonomskih problema naše države koji su povezani sa politikom i lošim rukovođenjem.

Kasnije, Mr. Sci. Dženan Smajić je objasnio islamsko viđenje ekonomije i društvenih relacija naglašavajući da ne postoji konflikt između islama i ekonomije kao nauka.

Na kraju seminara je promovisana knjiga dvojice govornika ''Islam i slobodno tržište'' a kao zaključak je navedeno da su mladi ljudi okosnica promjena i da se moraju posvetiti radu i zalaganju. Na kraju seminara, pristunima su podijeljeni certifikati, a gostima zahvalnice.

 

Partners