cec.ibu.edu.ba
O nama

Vizija

*Balkansko liderstrvo u cjeloživotnom učenju, kroz konstantna istraživanja i inovacije.

 

Poznato je da je cjeloživotno obrazovanje bitan faktor u ekonomiji, socijalnom i kulturnom razvoju u svim modernim društvima. Internacionalni Burč univerzitet je prepoznao ovu činjenicu i osnovao Centar za cjeloživotno učenje, čij je cilj da ispuni obrazovne potrebe svih pojedinaca, organizacija kao i vladinih agencija i korporacija.
Centar za cjeloživotno obrazovanje je osnovan početkom 2011. godine. Svoj rad je započeo kursevima jezika koji su bili neophodni studentima univerziteta kao i široj publici, a posebno osobama čij posao je zahtjevao znanje stranog jezika.
Centar za cjeloživotno učenje teži unaprjeđenju usluga koje nudi, postajući tako jedan od najprestižnijih centara za cjeloživotno učenje kako u BiH, tako i na čitavom Balkanu.
Centar forsira praktičnu nastavnu koristeći svu dostupnu tehnologiju koja uveliko olakšava učenje.

Partners