cec.ibu.edu.ba
O nama

Misija

U skladu sa pomenutim činjenicama, Centar za cjeloživotno učenje  ima za cilj ispuniti obrazovne potrebe pojedinaca, organizacija, korporacija kao i državnih institucija.

CCU ispunjava svoju obavezu prema zajednici, obučavajući lidere koji će doprinijeti društvu i unaprijediti samu zajednicu, sa prenošenjem stečenog znanja.

Kroz različite modele edukacije, u vidu treninga, radionica, intenzivnih kurseva, savjetovanja, seminara i konferencija nudi se stručno usavršavanje i profesionalni razvoj u nekoliko oblasti.

Partners