cec.ibu.edu.ba
O nama

O nama

Poznato je da cjeloživotno učenje predstavlja bitan faktor u ekonomiji, društvenom i kulturnom razvoju svakog modernog društva. Koncept cjeloživotnog učenja, razvijen u šezdesetim godinama prošlog stoljeća i odgovor je na problem neusklađenosti između obrazovanja mladih i odraslih, te konstantnih promjena tržišta i društva. Tokom devedesetih godina, u Europi se afirmira cjeloživotno učenje kao politika koja odgovara na probleme ekonomske krize i povećane nezaposlenosti (Žiljak, 2005). Tada se fokus sa formalnog obrazovanja pomjera na cjeloživotno učenje, koje uključuje sve oblike usavršavanja i profesionalnog razvoja tokom cijelog života.


U skladu sa pomenutim činjenicama, Centar za cjeloživotno učenje  ima za cilj ispuniti obrazovne potrebe pojedinaca, organizacija, korporacija kao i državnih institucija.


CCU ispunjava svoju obavezu prema zajednici, obučavajući lidere koji će doprinijeti društvu i unaprijediti samu zajednicu, sa prenošenjem stečenog znanja.


Kroz različite modele edukacije, u vidu treninga, radionica, intenzivnih kurseva, savjetovanja, seminara i konferencija nudi se stručno usavršavanje i profesionalni razvoj u nekoliko oblasti.

Partners